Gjesvold gård ligger ca 3 km fra Sundvolden Hotell – www.sundvolden.no – og har en samarbeidsavtale med hotellet som gir gårdens gjester et gunstig overnattingstilbud.

Fekjærveien 10

3530 Røyse

christian@gjesvold.no

48 28 53 43

Gjesvold gård