Historie

Gjesvold gård er en gammel slektsgård, sentralt og vakkert beliggende 400 m fra Vik sentrum i Hole kommune. Gården antas ryddet engang i yngre jernalder. I 1542 hørte Gjesvold til Mariakirkens ”kommune”. Mariakirken var kongens egen kirke, og de forskjellige
embeter ved kirken eide hver sine eiendommer som de bygslet ut til leilendinger. Eiendommen har tilhørt Gjesvoldslekten siden 1712. Nåværende eieres barn er 10. generasjon på gården. Eiendommen drives aktivt med kornproduksjon ved siden av utleie av lokaler til kurs- og konferansevirksomhet og selskaper.