Husene på Gjesvold er bygget som et stort rektangulært tun, med låve og våningshus i hver ende og med stabbur/bryggerhus på den ene langsiden og vognskjul og tidligere hønsehus på den andre langsiden. Tunet er spesielt ved at store deler er naturlig hellelagt med flatt fjell. Samtlige bygninger er ansett som gammel, verneverdig bebyggelse.