Gården har eget gårdsmuseum.

Tømmerstua er en del av selskapslokalene, men nyttes også som galleri.

Ca 7-800 m fra gårdstunet ligger en gapahuk med tre ildsteder.

På veien fram til gapahuken passerer en husmannsplassen Åsplassen som er fra omkring 1750. Lars Hansen, Jørgen Moes mest betydningsfulle eventyrinformant vokste opp her omkring 1800. Han har gitt oss noen av våre mest kjente folkeeventyr – som Herreper”, ”Gjertrudsfuglen” og ”Askeladden som kappåt med trollet”.